Privacy verklaring


Paula Mestrom www.healthandbeautyvision.nl

maart 2018

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Health and Beautyvision zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)